tropsport.eu

Jan 08.02.2021

(PRAGATORYZKALA), która jest wiodącą firmą w branży reklamy lokalnej i regionalnej.

Firma działa w naszym kraju od prawie 100 lat, obsługując wszystkie środowiska polonijne. Firma powstała kilkadziesiąt lat wcześniej i dopiero wtedy udało się stworzyć firmę, która stanie się pierwszą firmą w naszym kraju. PRAGATORYZKALA to lokalna firma z dobrą organizacją działań. W świetle zmian, które


Czytaj więcej...