tropsport.eu

Jan 15.02.2021

To jest krótki opis sekcji fotografii i technologii

Problem obrazowania można podzielić na kilka kategorii i odpowiednio na dwie grupy. Są to: stabilizacja obrazu (z perspektywy materiału stabilizującego obraz) oraz propagacja obrazu (związana z charakterystyką światła rozchodzącego się przez obiektyw, które powoduje interferencje). Materiały zaliczane do pierwszej


Czytaj więcej...